Halina Mądrachowska

nauczycielka

w Gimnazjum nr 1 w Turku

PROPOZYCJA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

W GIMNAZJUM

( na podstawie “Krzyżaków” H .Sienkiewicza )

Temat : Wielki i tragiczny – rycerz Jurand ze Spychowa .

 

Celem lekcji jest przyjrzenie się postaci Juranda ze Spychowa i dostrzeżenie , jak ewoluował ten bohater.

 

Cele szczegółowe : - uczeń :

Formy pracy : zbiorowa , grupowa , indywidualna .

Środki dydaktyczne : powieść “Krzyżacy” , karteczki , notatki , nakazy uniwersalnego kodeksu rycerskiego .

P R Z E B I E G Z A J Ę Ć

Uwaga : uczniowie mieli w domu zaznaczyć różne fragmenty dotyczące Juranda .

  1. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy .
  2. Polecenia dla grup : wybrać fragmenty na wskazany temat oraz zapisać na kartce cechy bohatera , które wynikają z zaznaczonego fragmentu :
  1. Prezentacja efektów pracy grup przez przedstawicieli , poparta krótkim uzasadnieniem lub cytatem z tekstu powieści .

Oczekiwane rezultaty :

  1. Uzupełnienie portretu Juranda . Uczniowie wracają do grup i otrzymują nowe polecenie .
  1. Członkowie trzech grup ( np. II , III i IV ) wychodzą na chwilę z ról i notują cechy , które przypisuje Krzyżak Jurandowi . Następnie grupa II wchodzi w rolę Danusi i wymienia cechy ojca – pozostali notują ; itd.
  2. Oczekiwany efekt : każdy uczeń powinien po dwóch powyższych ćwiczeniach mieć spory spis cech Juranda widzianego w różnych etapach życia i oczyma różnych ludzi .

  3. Po wyjściu z ról nauczyciel prosi uczniów o odpowiedz na pytania :

Zadanie domowe :

Napisz charakterystykę Juranda .

wstecz