Halina Mądrachowska

nauczycielka

w Gimnazjum nr 1 w Turku

 

PROPOZYCJA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

W GIMNAZJUM

Temat : Kodeks rycerski .

Celem lekcji jest napisanie kodeksu rycerskiego .

Cele operacyjne – uczeń :

Formy operacyjne : zbiorowa , grupowa , indywidualna .

Pomoce : fragm. “Pieśni o Rolandzie” , fragm. “Krzyżaków” H. Sienkiewicza , “Rycerz” – fragm. poematu G. Chancera “Opowieści kanterberyjskie”, kartki i arkusz papieru .

 

P R Z E B I E G Z A J Ę Ć

Uwaga : należy poprosić wcześniej jednego ucznia aby na dużym arkuszu papieru wyraźnie zapisał definicję kodeksu .

  1. Przeczytanie definicji kodeksu . Rozmowa z uczniami o rodzajach kodeksów ( kodeks drogowy , kodeks karny , kodeks ucznia itp. ) . Poinformowanie , że rycerze ściśle stosowali się do pewnych zasad , choć nie były one nigdzie zapisane. Później umownie nazwano je kodeksem rycerskim. Przekroczenie nakazów tego kodeksu oznaczało okrycie się hańbą nie tylko przez rycerza , ale także przez jego rodzinę i potomków . Wyjaśnienie słowa etos .
  2. Podanie tematu i celu lekcji – napisanie kodeksu rycerskiego .
  3. Czterej wcześniej uprzedzeni chłopcy wcielają się w postacie rycerzy : Rolanda , Zbyszka z Bogdańca , Juranda ze Spychowa , Rycerza z “Opowieści kanterberyjskich”. Ich zadaniem jest przygotować się (wykorzystując wcześniejszą wiedzę o bohaterach) do odpowiedzi na pytanie dotyczące zasad , którymi kierują się w swoim życiu .
  4.  

  5. Podział klasy na cztery grupy . Polecenia dla zespołów :
  1. Zadawanie pytań rycerzom . Rycerze siadają pośrodku i odpowiadają na pytania , pytający notują odpowiedzi .
  2. Przedstawiciele przyklejają karteczki z odpowiedziami na dużym arkuszu . Oczekiwane zapisy : honor , wiara w Boga , umiłowanie ojczyzny , szacunek dla kobiet , posłuszeństwo wobec władcy , odwaga na polu bitwy, obowiązek walki , życzliwość , dbałość o dobre imię , dotrzymywanie słowa, przestrzeganie zasad równej walki , doskonalenie sztuki wojennej , szlachetność itp.
  3. Zakreślenie powtarzających się zapisów . Zredagowanie i zapisanie w zeszytach kodeksu .

Praca domowa . Czy etos rycerski przetrwał do naszych czasów ?

Zbierz argumenty ,odwołaj się do przykładów z życia .

wstecz