Dyrekcja szkoły

Stanowisko dyrektora gimnazjum od dnia 1 września 1999 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku obejmowała pani mgr Izabela Lis.

Funkcję zastępcy dyrektora pełniły:

pani mgr Emilia Wyrwa

pani mgr Halina Mądrachowska

pani mgr Aneta Jasnowska