Biblioteka

Biblioteka

Bibliotekarze:
mgr Aneta Dziura
mgr Tomasz Andrzejewski

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 -16:30

08:00 -15:30

08:00 -15:30

08:00 -16:30

08:00 -15:00

Wykaz książek dostępnych w bibliotece Gimnazjum nr 1 w Turku w ramach umowy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI
Multimedialne Centrum Informacji służy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Oferuje ono bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu. Pobrane z Internetu treści lub prace przygotowane na dostępnych programach można zapisać na praktycznie dowolnym nośniku lub wydrukować.
Dzięki Multimedialnemu Centrum Informacji uczniowie naszej szkoły mają zapewnione doskonałe warunki w czytelni do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań.
Multimedialne Centrum Informacji działające od stycznia 2006 roku jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.
Logo EFS oraz odpowiednie informacje zostały umieszczone na stronie internetowej biblioteki, na gazetce i w folderze biblioteki oraz na drzwiach wejściowych.