Administracja i obsługa

Godziny pracy sekretariatu
7.30-15.30
Alicja Grzymska – sekretarz szkoły