100 rocznica odzyskania niepodległości – Kościuszko w teatrze łódzkim

17 października 2018 r. uczniowie klas III d i III e gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Teatru Nowego im. Kazimierz Dejmka w Łodzi, gdzie obejrzeli sztukę
„Kościuszko. Ostatnia bitwa” w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej.
Spektakl przedstawia wydarzenia z życia Tadeusza Kościuszki, bohatera walk o wolność Polski. Obok tytułowego bohatera na widnokręgu wydarzeń pojawiają się postaci mniej eksponowane w polskim Panteonie: Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Fiszer – późniejszy szef sztabu armii Księstwa Warszawskiego, Henryk Ludwik Lubomirski –
założyciel Muzeum Książąt Lubomirskich.
Myślą przewodnią spektaklu jest teza, nad którą na pewno warto się zastanowić: na ile można zrezygnować z własnych ideałów i metod ich realizacji, aby ocalić to co stanowi sens i generalny punkt odniesienia dla tychże właśnie ideałów?
Po przedstawieniu uczniowie mieli możliwość porozmawiania z aktorami – odtwórcami głównych ról o sprawach poważnych i mniej ważnych, a rozmowom nie było końca…
Opiekunkami uczniów były panie Katarzyna Ścibor (kierownik wycieczki), Bożena Bogusz, Jolanta Kaczmarek, Emilia Wyrwa.
W tak pouczający i ciekawy sposób uczciliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.