Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

„Książka to przyszłość” pod tym hasłem przygotowano w naszej szkole wystawę promującą czytelnictwo. Święto Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarianship) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 r. – cały październik. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Na naszej wystawie, przygotowanej przez p. Anetę Dziurę, po raz kolejny przedstawiono tematykę i cel akcji. Dodatkowo uświadomiono uczniom jak ważna jest książka i czytanie w życiu każdego człowieka. Część wystawy stanowią zdjęcia przedstawiające najpiękniejsze biblioteki na świecie.