My też czytaliśmy „Przedwiośnie”

”Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”
(Marcus Tullius Cicero)

Promując czytelnictwo, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 podjęli kolejne działania inicjujące zainteresowanie książką poprzez różne formy – wzięli udział w „Narodowym Czytaniu”, ogólnopolskiej akcji wspólnego czytania klasyki rodzimej literatury. W ubiegłych latach uczniowie czytali fragmenty między innymi „Lalki” i „Quo vadis”. W tym roku, w dniach 10-14 września podczas lekcji języka polskiego, uczniowie klas 7 i 8 oraz 3 gimnazjalnych wraz z polonistkami czytali fragmenty powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W ten sposób włączyli się w świętowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatorkami przedsięwzięcia były A. Dziura i E. Kordzińska.