Wieczór z filmem

Od kilku lat tradycją naszej szkoły są wieczory filmowe. Tym razem, 7 marca, podczas „Tygodnia Języka Ojczystego” uczniowie klas gimnazjalnych 2a,2e i 7a,7d Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku obejrzeli fabularyzowany dokument pt.”Baczyński” w reżyserii K. Piwowarskiego, oparty na biografii polskiego poety, który zginął w powstaniu warszawskim, mając zaledwie 23 lata. Reżyser wiele uwagi poświęcił też Barbarze – miłości życia młodego poety.
Konwencja filmu okazała się nietuzinkowa – nie ma fabuły, a narracja toczy się na 3 płaszczyznach, której towarzyszy subtelna muzyka. Być może dlatego opowieść o legendarnym poecie była trudna w odbiorze i budziła skrajne emocje – od zachwytu po krytykę.
Film o Baczyńskim , oprócz walorów artystycznych, edukuje, bowiem porusza ważny temat – udział Polaków w powstaniu warszawskim i skłania do refleksji nad życiem i bezsensem wojny. Młodzi widzowie dowiedzieli się, że Baczyński był nie tylko poetą, ale i żołnierzem, który zginął za ojczyznę.
Po projekcji filmu, dyskutując przy herbatce i ciasteczkach, młodzież rozwiązywała quiz o Baczyńskim mający na celu utrwalenie wiedzy o poecie. Zwycięzcami zostali chłopcy z klasy 2e.
Podczas wieczoru z filmem opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki języka polskiego: Emilia Wyrwa i Ewa Kordzińska, które były pomysłodawczyniami i organizatorkami spotkania z X Muzą.