Wszyscy czytaliśmy książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W grudniu odbyło się podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na korytarzu głównym przygotowano wystawę prac wykonanych przez uczniów biorących udział w projekcie. W ramach podjętych działań uczniowie wykonali projekty edukacyjne, efektem których były plakaty, projekty okładek, prezentacje multimedialne, ilustracje, recenzje książek oraz miniksiążki. Wszystkie prace inspirowane były przeczytanymi przez uczniów książkami zakupionymi w ramach tego Programu.

Od kilku lat podejmujemy różne inicjatywy popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Udział w programie był kolejną okazją do uświadomienia uczniom, że czytanie jest dobrym sposobem na nudę i rozwija intelektualnie zarówno młodego człowieka, jak i dorosłego czytelnika.

Poprzez wspólne działania zasygnalizowaliśmy, że czytanie może być pasją a nie przymusem, a wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces w szkole jak i w życiu.

Książki zakupione w ramach Programu cieszyły i nadal się cieszą dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i pracowników szkoły.