Czytanie „Wesela” w Zespole Szkół Technicznych w Turku

10 października w Zespole Szkół Technicznych w Turku zorganizowano kontynuację Narodowego Czytania „Wesela” S. Wyspiańskiego. Przedsięwzięcie to, zainicjowane 5 lat temu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, miało na celu promocję i popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno literatury polskiej, potrzebę dbałości o język polski oraz poczucie tożsamości narodowej. Ciekawym uzupełnieniem była projekcja fragmentów ekranizacji „Wesela” w reżyserii A. Wajdy. Spotkanie to było też dobrą okazją do integracji młodzieży ZST i Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami gimnazjalnymi.

Organizatorzy mają nadzieję, że akcja rozbudzi wśród młodzieży chęć czytania, a w przyszłości zaowocuje miłością do literatury.