Sposób na lekturę

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać. 
Denis Diderot

Jednym z priorytetów realizowanych od kilku lat przez naszą szkołę jest rozwijanie kompetencji czytelniczych. Gimnazjaliści doskonalą tę umiejętność podczas lekcji i spotkań czytelniczych.
10 maja uczniowie 2e z Gimnazjum nr 1 włączyli się do akcji „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek”, która trwa od 8 do 15 maja, tym razem podczas godziny wychowawczej czytali fragmenty powieści młodzieżowej pt. „Opium w rosole” M. Musierowicz i nowości wydawniczych polskich autorów, którymi dysponuje nasza szkolna biblioteka, dbająca o ucztę duchową dla swoich czytelników.
Postępowanie bohaterów lektury „Opium w rosole” uświadamia nam, jak ważne są dobre relacje w rodzinie, wspólne przebywanie i zainteresowanie rodziców sprawami swojego dziecka.
Inicjatorkami przedsięwzięcia, które miało na celu promowanie czytelnictwa wśród młodzieży i rozbudzanie zainteresowań literaturą piękną były nauczycielki naszej szkoły – p. Ewa Kordzińska i p. Aneta Dziura.
Lektura książek to, niewątpliwie, wartościowy sposób spędzania wolnego czasu, więc zachęcamy wszystkich do czytania.